Blogist

Blogist
Mõnikord satiiriline varjatud poolhumoristlik üllitis, mõnikord südamelt paotatud emotsionaalne lugu, mõnikord luuletused ja kirjanduslik looming, mõnikord segumasinast läbi käinud pajatus, mida ilmestavad mitmed juhuslikult pillutud lausestruktuurid, mis on seatud tekstiks esitlemaks minu mõtteid, arvamusi ja läbielamisi. Ridade vahel on nii mõndagi peidus. Head lugemist!
Tekstide loata kopeerimine, muutmine, kasutamine keelatud (sh meediaväljaannetes)! Tekstide kasutamiseks pöörduda blogi autori poole (autori e-mail: hundikoer@gmail.com) või tutvuge hinnakirjaga lehel "Autoritasude leping".

laupäev, 20. jaanuar 2018

Autoritasude leping

Autoritasud

  • Helen Kõpu (http://heltzz.blogspot.com.ee/) blogilehel,
  • Helen Kõpu Facebooki lehtedel (aadressil https://www.facebook.com/Helen-K%C3%B5pp-1831617287076811/ ja https://www.facebook.com/helen.kroonstrom),
  • Helen Kõpu Snapchati kontolt (konto: helen.kp, konto: heltzz.kp) ja
  • Helen Kõpu Instagrami kontolt (https://www.instagram.com/helenk6pp/)


olev sisu, sh pildid, videod, videotes öeldu, blogipostitused, Instagramis olev jutt ja muud materjalid, edaspidi nimetatud sisu, on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad isikule Helen Kõpp (välja arvatud sisu ja pildid, mis on loodud eesmärgiga kasutada meedias, seega kuuluvad autoriõigused sisu loojale ning on ära märgitud pildi all, vastasel juhul on pildi autor Helen Kõpp). Eelpool loetletud veebilehtedel ja sotsiaalmeedia kontodel oleva sisu avaldamine, kopeerimine, refereerimine ja muul viisil kasutamine olenemata kasutamise eesmärgist (st ka juhul, kui kasutamise eesmärgiks ei ole tulu teenimine) tuleb järgida alljärgnevat, kui sisu kasutamine on kirjalikult kooskõlastamata autoriga:

1.1. Kasutades eelnevalt loetletud autoriõigustega teoseid aktsepteerite sisu kasutamise tingimusi.
1.2. Igasuguse avaliku kasutamise eest tuleb maksta autoritasu siin lepingus toodud hinnakirja alusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti:

1.2.1. Helen Kõpu Instagramist (https://www.instagram.com/helenk6pp/) on tasu 100€ ühe lause refereerimise, kasutamise, ümberjutustamise kohta ning 180€ terve Instagrami postituse refereerimise, kasutamise, ümberjutustamise kohta.
    1.2.1.2. Helen Kõpu Instagramist teatud lause lisamisel oma artikli pealkirjaks on autoritasu 230€, ka lause kasutamisel moonutatud kujul.
1.2.2. Pildi kasutamise eest Instagramist (https://www.instagram.com/helenk6pp/), Instagrami Storyst, blogi veebilehelt (http://heltzz.blogspot.com.ee/) või sotsiaalmeedia kontodelt (Facebook, Snapchat), tuleb tasuda 200€ pildi kohta. Kui autor on andnud loa pilti tasuta kasutada, siis selle eest tasu maksma ei pea.
1.2.3. Helen Kõpu blogiväljaande (http://heltzz.blogspot.com.ee/) iga artikli refereerimise, reprodutseerimise ja kopeerimise hinnakiri: kahe lause refereerimine, kopeerimine, ümberjutustamine ja reprodutseerimine on 200€ ühest blogipostitusest. Kogu artikli täismahus refereerimine, kopeerimine, ümberjutustamine on 300€. Kui kogu artiklit ei refereerita, sõltub tasu lausete arvust.
1.2.4. Helen Kõpu Facebooki lehtedel jagatu/öeldu reprodutseerimine, kopeerimine ja refereerimine, ümberjutustamine on 100€ artikli eest (välja arvatud pildid, mille tasu on toodud punktis 1.2.2.).
1.2.5. Video kasutamise või videos öeldu kasutamise eest (k.a. Facebookis avaldatud videod, sh live videod, Snapchati videod, Instagrami videod ja Instagrami Story videod) tuleb tasuda 500€ iga video kohta, olenemata sellest, kas videot kasutatakse täismahus või mitte ning olenemata sellest, kas kopeeritakse ümber video või videos öeldu. Hinnakirja sisse arvestatakse ka videos öeldu refereerimine, tsiteerimine, kopeerimine, ümberjutustamine.

1.3. Kui sisu kasutamine on autoriga läbi arutatud mistahes tõendataval viisil (Messengeri vestlus, Instagrami vestlus, telefonikõne) ning autor on sisu kasutamiseks loa andnud ilma tasusid nõudmata, ei kehti hinnakiri ning sisu kasutamine on tasuta. Soovituslik on sel juhul ka autorilt küsida täpsustavaid küsimusi sisu loodud teema kohta. Vastasel juhul aktsepteerite antud hinnakirja. Tagantjärele ei saa sisu kasutamise tasudest loobuda, kui sisu on juba kasutatud ilma autoriga kooskõlastamata.


Hinnakirjaga mittetutvumine ei vabasta autoritasudest. Sisu kasutamine tähendab, et aktsepteerite lepingu tingimusi. Sisu kasutamisel olete loonud lepingu autoriga, mille alusel makstakse autoritasusid autorile.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar