Blogist

Blogist
Mõnikord satiiriline varjatud poolhumoristlik üllitis, mõnikord südamelt paotatud emotsionaalne lugu, mõnikord luuletused ja kirjanduslik looming, mõnikord segumasinast läbi käinud pajatus, mida ilmestavad mitmed juhuslikult pillutud lausestruktuurid, mis on seatud tekstiks esitlemaks minu mõtteid, arvamusi ja läbielamisi. Ridade vahel on nii mõndagi peidus. Head lugemist!
Tekstide loata kopeerimine, muutmine, kasutamine keelatud (sh meediaväljaannetes)! Tekstide kasutamiseks pöörduda blogi autori poole (autori e-mail: hundikoer@gmail.com).

laupäev, 20. jaanuar 2018

Autoritasud

Autoritasud

  • Helen Kõpu (http://heltzz.blogspot.com.ee/) blogilehel,
  • Helen Kõpu Facebooki lehtedel (aadressil https://www.facebook.com/Helen-K%C3%B5pp-1831617287076811/ ja https://www.facebook.com/helen.kroonstrom),
  • Helen Kõpu Snapchati kontolt (konto: helen.kp, konto: heltzz.kp) ja
  • Helen Kõpu Instagrami kontolt (https://www.instagram.com/helenkopp/)


olev sisu, sh pildid, videod, videotes öeldu, blogipostitused, Instagramis olev jutt ja muud materjalid on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad isikule Helen Kõpp (välja arvatud sisu ja pildid, mis on loodud eesmärgiga kasutada meedias, seega kuuluvad autoriõigused sisu loojale). Eelpool loetletud veebilehtedel ja sotsiaalmeedia kontodel oleva sisu avaldamine, kopeerimine, refereerimine ja muul viisil kasutamine olenemata kasutamise eesmärgist (st ka juhul, kui kasutamise eesmärgiks ei ole tulu teenimine) tuleb:
1.1. kooskõlastada kirjalikult Helen Kõpuga
1.2. igasuguse avaliku kasutamise eest tuleb maksta autoritasu järgmise hinnakirja alusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti:
1.2.1. Helen Kõpu Instagramist (https://www.instagram.com/helenkopp/) on lubatud refereerida, reprodutseerida, kopeerida, ümberjutustada ilma tasuta üks lause (ilma pildita)(välja arvatud videod, mille tasu on toodud punktis 1.2.5.). Iga järgneva lause eest on autoritasu 100€.
1.2.2. Pildi kasutamise eest Instagramist (https://www.instagram.com/helenkopp/), Instagrami Storyst, blogi veebilehelt (http://heltzz.blogspot.com.ee/) või sotsiaalmeedia kontodelt (Facebook, Snapchat), tuleb tasuda 200€ pildi kohta.
1.2.3. Helen Kõpu blogiväljaande (http://heltzz.blogspot.com.ee/) iga artikli refereerimise, reprodutseerimise ja kopeerimise luba lepitakse eraldi kokku. Loa olemasolul kehtib hinnakiri: kahe lause refereerimine, kopeerimine ja reprodutseerimine on tasuta, iga järgneva lause eest on autoritasu 200€.
1.2.4. Helen Kõpu Facebooki lehtedel jagatu/öeldu reprodutseerimine, kopeerimine ja refereerimine, ümberjutustamine on 100€ artikli eest (välja arvatud pildid, mille tasu on toodud punktis 1.2.2.).
1.2.5. Video kasutamise või videos öeldu kasutamise eest (k.a. Facebookis avaldatud videod, sh live videod, Snapchati videod, Instagrami videod ja Instagrami Story videod) tuleb tasuda 500€ iga video kohta, olenemata sellest, kas videot kasutatakse täismahus või mitte ning olenemata sellest, kas kopeeritakse ümber video või videos öeldu. Hinnakirja sisse arvestatakse ka videos öeldu refereerimine, tsiteerimine, kopeerimine, ümberjutustamine.
1.2.6. Terve blogiartikli täismahus kasutamine 480€. Terve Instagrami artikli täismahus kasutamine 180€.

Hinnakirjaga mittetutvumine ei vabasta autoritasudest. Sisu kasutamine tähendab, et aktsepteerite lepingu tingimusi.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar